Ieder jaar veranderen er weer een aantal zaken in de zorgverzekering. Op Prinsjesdag wordt altijd bekendgemaakt wat deze wijzigingen zijn. Inmiddels is Prinsjesdag achter de rug en weten we welke wijzigingen er doorgevoerd zijn. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de zorgverzekering 2020? U leest het in dit artikel. Helaas zijn er een aantal negatieve ontwikkelingen, maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Zo stijgt het bedrag eigen risico bijvoorbeeld niet. Wel stijgt de zorgpremie en halveert het kabinet de collectieve korting.

Hogere zorgpremie zorgverzekering 2020

Het is in ieder geval bekend dat de zorgpremie stijgt. U betaalt vanaf aankomend jaar dus meer voor uw zorgverzekering 2020. Uiterlijk 12 november maken alle zorgverzekeraars de wijzigingen bekend. Naar verluidt zal het maandbedrag met enkele euro’s stijgen. Dat is op jaarbasis al gauw enkele tientjes en daarom kan het dus ook lonen om een goede vergelijking te maken. Uiteraard kunt u overstappen van zorgverzekering via onze website. Als u ieder jaar vergelijkt bent u ervan verzekerd dat u niet te veel betaalt voor uw verzekering.

Halvering collectieve korting zorgverzekering 2020

De collectieve korting is niet meer zo interessant als deze eerder was. De korting wordt namelijk gehalveerd. U kunt nu geen tien procent korting meer krijgen, maar slechts vijf procent korting. Verscheidene mensen kunnen dus al rekening houden met een flinke stijging voor de zorgverzekering 2020. De verwachte premiestijging is namelijk meer dan 100 euro. Twee derde van de Nederlanders maakt gebruik van zo’n collectieve zorgverzekering, dus veel mensen zijn daarmee de dupe. Het kan dus ook lonen om een goede vergelijking te maken. Misschien kunt u overstappen naar een individuele verzekering in plaats van een collectieve verzekering. U kunt daar mogelijk mee besparen.

Zorgtoeslag gaat omhoog

Alhoewel de zorgpremie stijgt, stijgt de zorgpremie ook keurig mee. Heeft u een relatief laag inkomen? Dan kunt u zorgtoeslag aanvragen. Via de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u recht heeft op zorgtoeslag. Dit heeft te maken met enerzijds de stijgende premie en anderzijds de halvering van de collectieve inkomens. Alleenstaanden kunnen 67 euro (per jaar) meer zorgtoeslag krijgen, terwijl meerpersoonshuishoudens 95 euro (per jaar) erbij kunnen krijgen. Daarmee worden die bedragen dus wel flink verhoogd. Als u echter te veel verdient valt u buiten de boot en kunt u dus geen zorgtoeslag aanvragen. Vraagt u zorgtoeslag aan terwijl u te veel verdient? Dan moet u het bedrag weer terugbetalen.

Minder uitgebreide aanvullende verzekeringen

Als u enkele aanvullende verzekeringen hebt is dit ook nog een belangrijk aandachtspunt. Ook hiervoor zijn namelijk een aantal veranderingen voor de zorgverzekering 2020. Zo worden diverse aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekering verder uitgekleed. In feite gebeurt dat op twee manieren: de premie wordt verhoogd óf de vergoeding wordt verlaagd.

Er zijn nog slechts enkele verzekeraars waarbij fysiotherapie volledig vergoed wordt. Het is dus ook raadzaam om een goede vergelijking te maken als u fysiotherapie nodig hebt in uw zorgpakket. De vergoeding voor orthodontie wordt ook verlaagd. Dat gebeurt al enkele jaren en daarom blijft het ook belangrijk om jaarlijks weer te kiezen voor de goedkoopste zorgverzekering. Vergelijken kan uiteraard via onze website.

Steeds minder mensen maken gebruik van een aanvullende verzekering. De mensen die dit echter wel doen maken hier ook volop gebruik van. Zorgverzekeraars zijn daarom meer geld kwijt aan de aanvullende verzekering dan dat er binnenkomt. Om dat te minimaliseren worden de premies verhoogd en de behandelingen minder vergoed. Kijk daarom goed of dit nog uit kan voor u.

Veranderingen binnen de basisverzekering van de zorgverzekering 2020

Ook in de basisverzekering veranderen er een aantal zaken. De overheid bepaalt wat er verandert in de zorgverzekering 2020 als het gaat om de basisverzekering. Inmiddels is bekend wat deze wijzigingen zijn.

Logeervergoeding van 75 euro per nacht

Als u ver van een ziekenhuis woont waar u een behandeling krijgt, waar u niet opgenomen kan worden, kunt u een logeervergoeding krijgen. Dat bedrag is maximaal 75 euro per nacht. De vergoeding geldt alleen indien er minimaal drie aangesloten dagen van behandeling zijn.

Regeling Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt nog een jaar verlengd. Zwangere vrouwen kunnen het aankomende jaar dus wederom kiezen voor de NIPT. Wel geldt er een eigen bijdrage van 175 euro.

Geneesmiddel Fampyra vergoed

Inmiddels wordt het geneesmiddel Fampyra vergoed. Dat is per 1 september 2019 al reeds het geval. Dit middel verbetert het loopvermogen van patiënten met MS (Multiple Sclerose).

Stoppen met roken wordt goedkoper

Wilt u graag stoppen met roken? Dan hebben we goed nieuws voor u. Het kabinet heeft ook hiervoor een aantal veranderingen doorgevoerd voor de zorgverzekering 2020. U betaalt per 1 januari 2020 namelijk geen eigen risico meer voor het traject. De kosten werden sowieso al vergoed vanuit de basisverzekering, maar destijds viel dat nog wel onder het eigen risico. Vanaf aankomend jaar komt hier dus verandering in. Roken wordt in 2020 ook weer duurder, dus daarom kunt u er beter maar voor kiezen om ermee te stoppen als u rookt. Dit traject helpt u misschien.

Zorg specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

Ouderengeneeskunde en arts verstandelijke gehandicapten vallen straks onder de basisverzekering van de zorgverzekering 2020. Dat moet de druk op huisartsen en de wijkverpleging doen verminderen. Vanaf 2021 zal de basisverzekering ook zorg voor bepaalde patiëntgroepen gaan vergoeden. Ook komt er dan een nieuwe subsidieregeling. Dat duurt echter nog een jaartje.

Vergoeding van dure medicijnen

Bepaalde dure medicijnen werden normaalgesproken niet in de basisverzekering opgenomen. Ook de apotheekbereiding werd niet vergoed. Vanaf aankomend jaar wordt de apotheekbereiding echter wel vergoed. Dat geldt alleen wanneer de prijs niet extreem hoog is. Dat kan dus nog steeds verschillen per (duur) medicijn.

Positief nieuws: het eigen risico blijft gelijk

In principe vertellen we natuurlijk alleen over de veranderingen van de zorgverzekering 2020 in dit artikel. Toch sluiten we het artikel graag positief af. Het eigen risico voor dit jaar blijft namelijk gelijk. Het kabinet heeft in het begin van de kabinetsformatie afgesproken dat het eigen risico voor de kabinetsperiode gelijk blijft. Daar verandert voor het aankomende jaar dus niets aan. Het bedrag blijft daarmee op 385 euro. U betaalt dus maximaal dat bedrag als eigen risico indien u zorg nodig heeft.

Wilt u het bedrag eigen risico verhogen? Dan kan dat uiteraard nog steeds. U kunt het bedrag verhogen naar maximaal 885 euro. U kunt daardoor een lagere zorgpremie krijgen en op die manier kun u weer besparen op uw zorgverzekering 2020. Het kan dus ook zeker lonen om daarnaar te kijken. Als u een vergelijking maakt kun u ook gemakkelijk nagaan of dit voordelig voor u is.

Zorgverzekering 2020 vergelijken?

U bent nu op de hoogte van alle veranderingen voor de zorgverzekering 2020. Vanaf 12 november tot en met eind december 2020 kunt u overstappen van zorgverzekering. Zegt u uw zorgverzekering op vóór 31 december? Dan kunt u ook nog overstappen in de maand januari. Daarvoor kunt u hier zorgverzekeringen vergelijken. Op basis van uw voorkeuren staat de goedkoopste zorgverzekeraar altijd bovenaan. Aanmelden en overstappen kost nooit meer dan vijf minuten van uw tijd. Daar kunt u echter flink mee besparen, dus pak uw voordeel! U kunt vergelijken op premies, dekking, polisvoorwaarden, gecontracteerde zorgverleners en op duurzaamheid. Daarmee heeft u voldoende filtermogelijkheden om te kiezen voor uw beste deal.

Indien u nog vragen heeft over de veranderingen voor de zorgverzekering 2020 kunt u uiteraard contact met ons opnemen. We helpen u graag verder. Heeft u ergens een foutje gezien in de tekst of heeft u aanvullingen? Contacteer ons dan en we passen het zo snel mogelijk aan.