Het is ieder jaar zo dat de zorgverzekering verandert en dat is in 2021 niet anders. Het betekent vaak dat bepaalde vergoedingen zijn geschrapt maar het is mogelijk dat er enkele zijn toegevoegd aan het basispakket. Er zijn reeds richtlijnen bekend gemaakt op basis waarvan zorgverzekeraars medio november 2020 de nieuwe premie en pakketten bekend maken. Ze volgen hierbij elkaar, dus als de ene verzekeraar het bekendmaakt, volgt de ander snel.

Premie voor de basisverzekering stijgt in 2021

De belangrijkste veranderingen die voor 2021 op stapel staan, zijn de volgende. Om te beginnen stijgt de premie voor de basisverzekering met gemiddeld zo’n € 60,- euro per jaar. Dit betekent een maandelijkse stijging van de zorgkosten van zo’n € 5 per persoon. Dit betreft enkel de basisverzekering, want naar verwachting nemen de kosten voor de aanvullende verzekeringen toe. Hoeveel dit precies bij elke zorgverzekeraar bedraagt kan verschillen. De kosten voor het basispakket zijn niet bij iedere zorgverzekeraar exact hetzelfde en de stijging ook niet. Het zal gemiddeld wel rond dit bedrag liggen. Aan het eigen risico (€ 385) wordt niet getornd.

Vanaf 12 november kun je weer overstappen van zorgverzekering: Gebruik hiervoor onze zorgvergelijker 2021.

Invloed van het Covid-19 virus

Het jaar 2020 is natuurlijk het jaar van Covid-19. Door toenemende kosten in de gezondheidszorg kan de premie omhooggaan maar dit blijft tot op heden toe beperkt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat veel zorg dit jaar is uitgesteld en nog wordt uitgevoerd. Voor de zorg die reeds verleend is, zijn nog lang niet alle declaraties ingediend dus de kosten daarvoor laten nog even op zich wachten. Corona heeft wel invloed op de zorg op het volgende punt. Sinds 18 juli 2020 is namelijk een speciale vergoeding van kracht die minimaal een jaar geldig is. Dit betekent dat mensen die corona gehad hebben, de kosten voor speciale zorg vergoed krijgen via de basisverzekering.

Korting op collectieve verzekeringen

Een volgend punt betreft de collectieve verzekeringen. Als mensen bijvoorbeeld via het werk of een vereniging allemaal samen verzekerd zijn spreken we van een collectieve verzekering. Hiervoor werd eerder tot 10% korting op de premie gegeven van de basisverzekering maar dit is in 2020 al teruggebracht tot 5%. In 2021 blijft deze korting nog gewoon gehandhaafd. Naar verwachting wordt dit voordeel er in 2022 wel afgehaald waardoor deze verzekering niet meer voor iedereen voordelig uitpakt.

Extra vergoedingen die zijn opgenomen in het basispakket

Daarnaast worden in 2021 de volgende zaken gedekt via het basispakket. Speciale dagbehandelingen na een hersenaandoening die niet aangeboren is wordt vergoed. Hiervoor kom je in aanmerking als je bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk of tumor gehad hebt en daarna therapie nodig hebt. Ook worden slachtoffers van seksueel geweld volledig vergoed voor de kosten die zij maken. Zij betalen dan geen eigen risico voor een behandeling. Voorwaarde hiervoor is wel dat zij zich binnen zeven dagen na het feit melden voor hulp. Geneesmiddelen die ingezet worden tegen eierstokkanker en lymfeklierkanker worden ook toegevoegd aan het basispakket en van daaruit vergoed. Ben je donor bij leven? Dan krijg je de kosten die je daarvoor maakt vergoed en betaal je er geen eigen risico voor.

Stijging van de zorgtoeslag

Naarmate de premie voor het basispakket stijgt, wordt ook de zorgtoeslag die mensen met de laagste inkomens ontvangen als tegemoetkoming verhoogd. Hoeveel deze verhoging precies zal zijn wordt bekend gemaakt nadat de premies worden onthuld. Met name de lagere inkomens zullen meer gecompenseerd worden. Wat de kosten voor aanvullende verzekeringen zijn wordt bekend gemaakt in november. De verwachting is dat deze kosten toenemen en dat er bepaalde zaken uit de verzekering gehaald worden.